AKCE

Zatím nebyly vloženy žádné akce.

Provozní řád

 

Při užívání našich atrakcí, Vás prosíme o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům a zejména k dětem.

Děkujeme za dodržování provozního řádu.

Provozovatel Chalet servis s.r.o. Vám přeje příjemnou a na zážitky bohatou zábavu.

 

 

* Herna je určena dětem ve věku od 0 do 12 let, nebo dětem do 150cm a je rozdělena do jednotlivých zón podle obtížnosti, resp. věku dítěte.

* Děti do 1 roku mají vstup zdarma.

* Děti ve věku do 18 let mohou vstupovat do areálu Dětského světa pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.

   Za děti odpovídají rodiče nebo jiné dospělé osoby je doprovázející.

   Dospělou osobou se rozumí osoba starší 18ti let.

* Před vstupem na jednotlivé atrakce, si přečtěte pokyny pro užívání atrakcí.

* Dbejte vždy pokynů obsluhujícího personálu.

* Za škody vzniklé nedodržením pokynů našeho personálu, nebo nerespektováním pokynů pro užívání atrakcí, nesete plnou odpovědnost.

   Osoba nerespektující Provozní řád, či pokyny personálu, může být vykázána z prostoru Dětského světa bez nároku na náhradu škody.

* Vzniklou škodu prosím neprodleně oznamte personálu Dětského světa.

* Neručíme za žádné přinesené nebo odložené věci návštěvníků Dětského světa.

* Dětský svět Domeček je přísně nekuřácký. Kuřáci mají svůj koutek venku.

   Všechny děti i dospělé osoby, se v herně pohybují v ponožkách nebo v papučích. 

* Kočárky se parkují ve vyhrazeném prostoru. Za případné škody, či odcizení, provozovatel herny nenese žádnou odpovědnost.

* Je zakázáno nosit jídlo a pití do hracích částí. Nechceme mít špinavé naše atrakce ani vaše nohy.

   Žvýkačky a bonbóny do herních zařízení nepatří – nebezpečí vdechnutí.

* Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorech kavárny a salónků.

   Kavárnou se rozumí prostor s občerstvovacími stolky se židlemi. A to z bezpečnostních a hygienických důvodů.

* Je zakázáno konzumovat vlastní potraviny a nápoje s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby

   se speciálními dietickými požadavky a alergiemi.

* Atrakce jsou bezpečné, ovšem i tak nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

* Do všech prostor herny, a to i na atrakce, má přístup i dospělá osoba. Na vyhrazených částech atrakcí, dle pokynů.

* Zákaz vstupu se zvířaty. Vyjímkou mohou být vodící psi.

* Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku.

* V prostorách Dětského světa Domeček můžete být fotografováni naším fotografem.

* Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky dětského světa Domeček.

* Příjem posledního zákazníka je 1 hodinu před koncem otevírací doby.

* Výkresy, práce dětí mohou být vystaveny na webu či v prostorách DSD.

* Při koupi neomezeného vstupného se vstupné ruší odchodem z DSD. Platí pouze u souvislého pobytu.