AKCE

Zatím nebyly vloženy žádné akce.

Provozní řád

 

Provozní řád

 1. Herna je určena dětem ve věku od 0 do 12 let, nebo dětem do 150 cm a je rozdělena do jednotlivých zón podle obtížnosti, resp. věku dítěte.

 2. Děti do 1 roku věku a dospělí mají vstup zdarma.

 3. Děti ve věku do 18 let mohou vstupovat do areálu Dětského světa pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.

 4. Za děti odpovídají rodiče nebo jiné osoby je doprovázející (starší 18 ti let).

 5. Před vstupem na jednotlivé atrakce, si přečtěte pokyny pro užívání daných atrakcí.

 6. Dbejte vždy pokynů obsluhujícího personálu.

 7. Za škody vzniklé nedodržením pokynů personálu, nebo nerespektováním pokynů pro užívání atrakcí, nese plnou odpovědnost rodič nebo zákonný zástupce dítěte.

 8. Osoba nerespektující Provozní řád, či pokyny personálu, může být vykázána z prostoru Dětského světa bez nároku na náhradu škody.

 9. Jakoukoliv vzniklou škodu prosím neprodleně oznamte personálu Dětského světa.

 10. Neručíme za žádné přinesené nebo odložené věci návštěvníků Dětského světa.

 11. Dětský svět Domeček je přísně nekuřácký.

 12. Všechny děti i dospělé osoby, se v herně pohybují v ponožkách nebo v papučích.

 13. Kočárky se parkují ve vyhrazeném prostoru. Za případné škody, či odcizení, provozovatel herny nenese žádnou odpovědnost.

 14. Je zakázáno nosit jídlo a pití do hracích částí.

 15.  Žvýkačky, lízátka ani bonbóny do herních zařízení nepatří – hrozí zde nebezpečí vdechnutí.

 16. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorech kavárny a salónků.

 17. Kavárnou se rozumí prostor s občerstvovacími stolky se židlemi. A to z bezpečnostních a hygienických důvodů.

 18. Je zakázáno konzumovat vlastní potraviny a nápoje s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietními požadavky a alergiemi.

 19. Atrakce jsou bezpečné, ovšem i tak nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

 20. Do všech prostor herny, a to i na atrakce, má přístup i dospělá osoba. Na vyhrazených částech atrakcí, dle pokynů pro užívání daných atrakcí.

 21. Zákaz vstupu se zvířaty. Výjimkou mohou být vodící psi.

 22. Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku.

 23. Prostory Dětského světa Domeček jsou vybaveny kamerovým systém. Zakoupením vstupného souhlasíte s jejich použitím.

 24. Vstupem do herny souhlasí návštěvníci s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami dětského světa Domeček.

 25. Příjem posledního zákazníka je minimálně 1 hodinu před koncem otevírací doby.

 26. Při koupi neomezeného vstupného se vstupné ruší odchodem z Dětského světa. Jedná se o jednorázový neomezený vstup.

Při užívání našich atrakcí, vás žádáme o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům a zejména k dětem. Děkujeme za dodržování provozního řádu.